Tietosuojaseloste

Kulttuuritoimituksen kauppa sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja, joka perustuu henkilötietolakiin. Tämä seloste on tullut voimaan 20.11.2020, ja se täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterin ylläpitäjä
Kulttuuritoimitus Suomi Oy
Satakunnankatu 22 G 157
33210 Tampere
y-tunnus 3122483-2

Yhteyshenkilö:
Marita Salonen, päätoimittaja
Puh. 046 6564 345
kauppias@kulttuuritoimitus.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisteri muodostuu Kulttuuritoimituksen kaupan (Kauppa.kulttuuritoimitus.fi) asiakkaiden itse ostotapahtuman yhteydessä antamista tiedoista.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen yhteydessä, jotta voimme palvella mahdollisimman hyvin. Asiakasrekisteriä käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse.
Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas sitä itse haluaa. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.
Postitustietoja ei jaeta postipalvelujen kanssa, vaan tiedot ovat ainoastaan verkkokaupan postituksen hoitavan henkilökunnan käytössä.

4. Käsittelyn oikeusperuste
Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn itse valitsemallaan tavalla.

5. Rekisterin sisältö
Verkkokaupan asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot ostopäätöksen yhteydessä:

Etu- ja sukunimi.
Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Maksutiedot liittyen maksutapahtumien selvittämiseen, palautuksiin ja mahdollisiin luottotietojen tarkastuksiin.
Ostoshistoria, johon kuuluu tilatut tuotteet ja palautukset.
Toimitustiedot, jotka tarvitaan tuotteen toimitusta varten.
Annettu palaute ja lähetetyt viestit.
Osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin tai asiakastyytyväisyyskyselyihin, joissa kysytään yhteystietoja.

Verkkokaupan asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot maksutapahtuman yhteydessä:
Henkilö: nimi, sähköposti, postiosoite ja puhelinnumero.
Yritys/yhdistys: nimi, y-tunnus, sähköposti, postiosoite ja puhelinnumero.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriimme on talletettu tai ettei rekisterissämme ole häntä koskevia tietoja. Henkilö, joka haluaa tarkistaa itseään ja/tai yritystään koskevat tiedot, on esitettävä pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Näin voimme olla varmoja, että kyseessä on varmasti oikea henkilö.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Meillä saattaa olla rekisterinpitäjänä lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Taloushallintoon liittyvän rekisterin pitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto (kirjanpitolaki, luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Siksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja koskevaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Tietolähteet
Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, verkkolomakkeen kautta tai tarjouspyyntökyselyn tai muun yhteydenoton kautta.

8. Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointi- eikä muihinkaan tarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9. Tietojen käsitteljät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Kulttuuritoimituksen kaupan kauppias ja tuottajat sekä tilitoimisto Amaron Oy, www.amaron.fi.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeus tietojen siirrossa on Checkout-maksujärjestelmä, sähköpostien sekä uutiskirjeiden lähetysohjelma Mailchimp joissa rekisteritietoja saatetaan säilyttää tämän kansainvälisen yhtiön jossakin muussa maassa kuin Suomessa. Heidän tietosuojaselosteesiin voi tutustua näitä  linkeistä: https://www.checkout.fi/tietosuoja ja  https://mailchimp.com/legal/privacy/.

11. Evästeiden ja selailun seuranta
Verkkosistomme käyttää Google Analytics -evästeitä, kuten kaikki tämän kävijämääriä anonyymisti rekisteröivän palvelun käyttäjät. Palvelu voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=fi

12. Rekisterin suojaus
Rekisteritiedot säilytetään vain sähköisessä muodossa Checkout-maksujärjestelmässä ja Mailchimp-palveluissa. Ainoastaan Kulttuuritoimitus Suomi Oy:n valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on vaitiolovelvollinen.

13. Muut oikeudet
Kulttuuritoimitus Suomi Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

 

Pin It on Pinterest

Share This